МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР

ХАРИЛЦАА ХОЛБОО

 1. ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ
 2. CALL CENTER ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

 1. LOG MANAGMENT – СҮЛЖЭЭ, СЕРВЕРИЙН БҮХ ТӨРЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ ЦУГЛУУЛАХ ХЯНАХ НЭГТГЭХ
 2. APPLICATION SECURITY – БҮХ ТӨРЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ
 3. NETWORK SECURITY – СҮЛЖЭЭНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХАМГААЛАЛТ

МЭДЭЭЛЭЛ ХАДГАЛАХ НӨӨЦЛӨХ

 1. НӨӨЦЛӨХ СЭРГЭЭХ ХАДГАЛАХ
 2. НЭГДСЭН УДИРДЛАГА ДОР АНГИЛАХ ЯЛГАХ МЕНЕЖМЕНТ ХИЙХ
 3. ХАНДАЛТ ХЯНАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
 4. НАЙДВАРТАЙ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ

СҮЛЖЭЭНИЙ ДЭД БҮТЦИЙН ШИЙДЭЛ

 1. СҮЛЖЭЭНИЙ НАЙДВАРТАЙ ТАСРАЛТГҮЙ АЖИЛЛАГАА
 2. СТАНДАРТАД НИЙЦСЭН ДЭД БҮТЭЦТЭЙ БОЛСНООР БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХАД ДЭМЖЛЭГ БОЛНО
 3. ТЭЖЭЭЛ ЦАХИЛГААНЫ НАЙДВАРТАЙ АЖИЛЛАГАА САЙЖИРСНААР ГЭНЭТИЙН ТАСРАЛТ ДОГОЛДОЛ ГЭМТЭЛ БУУРНА

БАРИЛГА УГСРАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

МОНГОЛ ХОТХОНЫ 162 АЙЛЫН ОРОН СУУЦНЫ КАРКАС ЦУТГАЛТЫН АЖИЛ% ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

(ТУСЛАН ГҮЙЦЭТГЭГЧЭЭР)

ГОЛДЕН ХИЛЛ ХОТХОНЫ 92 АЙЛЫН ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫН КАРКАС ЦУТГАЛТЫН АЖИЛ

(ТУСЛАН ГҮЙЦЭТГЭГЧЭЭР)

ДАНБАДАРЖАЙЛИН ХИЙДИЙН СЭРГЭЭН ЗАСВАРЛАЛТ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

(ТУСЛАН ГҮЙЦЭТГЭГЧЭЭР)

БАРИЛГЫН ГАДНА ТОХИЖИЛТ, АВТО ЗАМЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

САНЗАЙ ХОТХОНЫ ДОТОРХ АВТО ЗАМ, ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ, ГЭРЭЛТҮҮЛЭГИЙН АЖИЛ

МОНГОЛ ХОТХОНЫ ДОТОРХ АВТО ЗАМ БОЛОН ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН АЖИЛ

ГОЛДЕН ХИЛЛ ОРОН СУУЦНЫ ГАДНА ТАЛБАЙН АВТОЗАМ, ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

ЭМ-ЖИ ГОЛД МАЙНИНГ КОМПАНИЙН WORKSHOP БОЛОН УУРХАЙН АВТО ЗАМЫН АЖИЛ

НАЙРАМДАЛ ЗУСЛАНГИЙН УРД БАЙРЛАХ ХУВИЙН ХОТХОНЫ АВТО ЗАМ

HILL SIDE ХОТХОНЫ ГАДНА ЗАМ, ТАЛБАЙН АЖИЛ(БЕТОН ЦУТГАЛТ)